कर्णाली प्रदेश सरकार
उधोग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट
खलंगा
मुद्दाको विवरण
मुद्दाको किसिम बिगो जरिवाना कैद दर्ता मिति दर्ता भएको निकाय अभियुवकको संख्या कैफियत