सम्पर्क

ठेगानाः
कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट जिल्ला, भेरि नगरपालीका वडा नं. ३ थाप्लेचौर ।
फोन नम्बरः
०८९–४३०२७१
ईमेलः
dfojajarkot2019@gmail.com
वेवः
www.dfojajaarkot.gov.np